IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland.

De Nederlandse Kankerregistratie

(NKR) is hierbij de spil. IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, Analyseert ze en verricht er onderzoek mee. De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers.

Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet. Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

oncologienetwerkapeldoorn.com

Doel en missie van dit netwerk

Dit oncologie netwerk is één van de Nederlandse samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns zorgverleners en de aanvullende behandelaars op het gebied van kanker.

Het doel van deze site is het verstrekken van adequate informatie over de juiste zorgprofessional in uw woonomgeving.

De missie is als volgt geformuleerd:

"Het netwerk biedt wijkgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met kanker of mensen, die kanker gehad hebben op het gebied van voeding, beweging,hulpmiddelen en psychisch welbevinden"

 

Alle zorgverleners zijn- op hun specifieke vakgebied- geschoold in de problematiek en behandelwijze van kanker.

oncologienetwerkapeldoorn.com

Opzet van deze site

U maakt uw keuze door in het horizontale menu  uw selectie te bepalen.

Vervolgens ziet u een keuzemenu met een  overzicht van de diverse zorgprofessionals bij u in de buurt.

Naast de gebruikelijke gegevens van de zorgverlener, ziet u tevens het logo.

​Klik op het logo van de instelling en u wordt direct doorverwezen naar de website van de zorgverlener.

​Daar treft u alle mogelijkheden, die deze professional u kan bieden.

 

Het Google-icoontje in de kolom duidt het adres en de eventuele route naar deze instantie aan.

Op de site van het IKNL ziet u tevens of deze hulpverlener bij hen geregistreerd is.

oncologienetwerkapeldoorn.com

©  2019 De Beer

NL 7231 dk 19

Tel: 06-43041116