top of page
bloeien
Mosterd bloemen
Poppy Field
wild Flowers
citroenen
Doel en missie van dit netwerk

Het oncologie netwerk Apeldoorn is één van de Nederlandse samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns zorgverleners en de aanvullende behandelaars op het gebied van kanker.

Samenwerking Gelre Ziekenhuizen

​In 2018 werd het samenwerkings- convenant tussen het "Gelre- ziekenhuis" en dit oncologie netwerk gesloten.

​Het doel van deze site is het verstrekken van adequate informatie over de juiste zorgprofessional in uw woonomgeving.

De missie is als volgt geformuleerd:

"Het netwerk biedt wijkgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met kanker of mensen, die kanker gehad hebben op het gebied van voeding, beweging,hulpmiddelen en psychisch welbevinden"

 

Alle zorgverleners zijn- op hun specifieke vakgebied- geschoold in de problematiek en behandelwijze van kanker.

oncologienetwerkapeldoorn.com

IKNL

Verwijsgids Kanker

Het oncologienetwerk Apeldoorn e.o. werkt samen met de Verwijsgids Kanker. De Verwijsgids Kanker is een website van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in samenwerking met andere partners. De  gids is bedoeld om patiënten en hun naasten te helpen bij het vinden van aanvullende behandelingen en begeleiding die zij op enig moment na de diagnose nodig hebben. De Verwijsgids Kanker biedt een overzicht van zorgverleners, organisaties en (online) zelfhulpprogramma’s. Ook voor verwijzers zelf is de Verwijsgids waardevol, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen en huisartsen.  Zij kunnen opzoeken wat er in de regio aan hulp en ondersteuning te vinden is of samen met de patiënt de informatie

 

Kwaliteitscriteria opname gegevens
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken, werkt Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) samen met beroeps- en koepelorganisaties. Die bepalen de kwaliteitscriteria waaraan zorgverleners en organisaties moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de Verwijsgids Kanker. Zij zorgen ook voor het aanleveren en actualiseren van de gegevens.

oncologienetwerkapeldoorn.com

Opzet van deze site (Desktop)

U maakt uw keuze door in het horizontale menu  uw selectie te bepalen.

Vervolgens krijgt u digitale visitekaartjes te zien met informatie over de diverse zorgprofessionals bij u in de buurt.

​Door op het logo van de betreffende zorgverlener te klikken,komt u op de site van deze professional.

​Op de site  treft u alle mogelijkheden, die deze zorgverlener of organisatie u kan bieden.

​Het rode vinkje betekent dat de zorgverlener in kwestie (ook) is opgenomen in de Verwijsgids Kanker (en daarmee aan de kwaliteitscriteria van de beroepsorganisatie voldoet)

oncologienetwerkapeldoorn.com

bottom of page