©  2019 De Beer

Doel en missie van dit netwerk

Het oncologie netwerk Apeldoorn is één van de Nederlandse samenwerkingsverbanden tussen eerstelijns zorgverleners en de aanvullende behandelaars op het gebied van kanker.

Samenwerking Gelre Ziekenhuizen

​In 2018 werd het samenwerkings- convenant tussen het "Gelre- ziekenhuis" en dit oncologie netwerk gesloten.

​Het doel van deze site is het verstrekken van adequate informatie over de juiste zorgprofessional in uw woonomgeving.

De missie is als volgt geformuleerd:

"Het netwerk biedt wijkgerichte zorg en ondersteuning aan mensen met kanker of mensen, die kanker gehad hebben op het gebied van voeding, beweging,hulpmiddelen en psychisch welbevinden"

 

Alle zorgverleners zijn- op hun specifieke vakgebied- geschoold in de problematiek en behandelwijze van kanker.

oncologienetwerkapeldoorn.com

IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) monitort het voorkomen en de behandeling van kanker in Nederland.

De Nederlandse Kankerregistratie

(NKR) is hierbij de spil.

IKNL registreert hierin gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland, Analyseert ze en verricht er onderzoek mee.

De resultaten daaruit deelt het met medisch professionals, zorginstellingen, regionale netwerken en beleidsmakers.

Zo ontstaan inzichten waarmee interventies bij kanker steeds effectiever kunnen worden ingezet.

Daarnaast bevordert IKNL samenwerking tussen organisaties en professionals werkzaam in de oncologische en palliatieve zorg en ontwikkelt op basis van richtlijnen beslissingsondersteuning voor de beste zorg voor elke patiënt.

oncologienetwerkapeldoorn.com

Opzet van deze site (Desktop)

U maakt uw keuze door in het horizontale menu  uw selectie te bepalen.

Vervolgens krijgt u digitale visitekaartjes te zien met informatie over de diverse zorgprofessionals bij u in de buurt.

​Door op de afbeelding van de zorgverlener te klikken,komt u op de achterzijde van de kaart. Hier vindt u plaatjes, die u direct  doorverwijzen naar de website van de zorgverlener.

​Op de site van deze organisatie treft u alle mogelijkheden, die deze professional u kan bieden.

​Het Google-icoontje duidt het adres en de eventuele route naar deze instantie aan.

​Het rode vinkje is het IKNL registratieteken van de therapeut in kwestie.

Het is mogelijk dat u muziek te horen krijgt, Deze muziek is auteursrechtelijk beschermd en wordt uitsluitend als voorbeeld voor deze site gebruikt.

De componist is: Jun Miyake.

oncologienetwerkapeldoorn.com