top of page

Over het Oncologie netwerk.

Verantwoording

oncologie.png

Dit is het platform van het Oncologie Netwerk Apeldoorn

Het netwerk bestaat uit zorgverleners die samenwerken in de eerstelijnszorg in Apeldoorn en omstreken. Oncologische patiënten en hun familie kunnen gebruik maken van de diensten van dit netwerk.

Wanneer u of uw naaste te maken krijgt met kanker, verandert uw leven drastisch en in een korte tijd. Vaak heeft u met meerdere zorgverleners te maken en is goede samenwerking van belang.

De deelnemende zorgverleners hebben ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. Zo kunnen, samen met u, alle noodzakelijke behandelingen goed op elkaar afgestemd worden.

De hulpvraag van de cliënt staat centraal in de zorg- en hulpverlening. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de desbetreffende zorgverlener.

Indien nodig kan zorg aan huis, of op locatie geleverd worden.

Verwijzing en vergoeding

Om gebruik te maken van de zorg- of hulpverlening binnen het Oncologisch Netwerk Apeldoorn, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn. 

Aangezien vergoedingen ieder jaar weer veranderen, kunt u het beste op de site van de desbetreffende hulpverlener kijken.
 

Kwaliteit van de deelnemende zorgverleners.

In de Verwijsgids  Kanker  van het IKNL, kunt u zien of u zorg krijgt aangeboden door een geregistreerd zorgverlener. Een zorgverlener met dit icoontje        is gespecialiseerd in kanker.

Ieder lid voldoet aan de kwaliteitseisen van de diverse overkoepelende beroepsorganisaties, zoals die bij de lancering van deze website werden vastgelegd.

Deze kwaliteitseisen worden jaarlijks getoetst.

 

Dit digitale platform verzamelt en gebruikt geen persoonlijke gegevens van bezoekers.

De getoonde informatie is met schriftelijke toestemming van de diverse zorginstanties verkregen. 

De vermelde zorgverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gegevensafhandeling van de door hen beheerde websites.

 

Contact met betrekking tot het participeren in dit netwerk krijgt u op het onderstaand adres:

oncologienetwerkapeldoorn@gmail.com

Participanten dienen de wettelijke diploma's en registraties te hebben.

bottom of page